TF-2045PMB4-WT-0 สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว รุ่น คาเด็ท พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)

THB 10,450.00

TF-2045PMB4-WT-0 สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น คาเด็ท พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์ รุ่น สลิม สมาร์ท วอชเชอร์ ทรี (ไม่ใช้ไฟฟ้า)

New Code: CL20450-6DASTPMB4

2045pmb4.jpg

สอบถามส่วนลด และ ราคาโครงการ ได้ที่ 

โทร. 02-619-6200

มือถือ 083-988-4786 , 083-988-4787 

e-mail : bangkokceramic@gmail.com


ยี่ห้อที่เราจำหน่าย