ลูกค้าทั่วไป


1. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อ

2. ส่งรายละเอียดมาได้ที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

  • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทั่วไป 02 619 6200 หรือ 083 988 4784
  • LINE ID : bangkokceramic
  • อีเมล bangkokceramic@gmail.com

3. พนักงานของทางเราจะติดต่อท่าน เพื่อนัดวันจัดส่งสินค้า และ ชำระเงิน

 

ลูกค้าองค์กร และ ฝ่ายจัดซื้อ


1. ระบุรายละเอียดสินค้า และ จำนวน ที่ท่านต้องการสอบถามราคา 

2. ส่งรายละเอียดมาได้ที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

  • อีเมล bangkokceramic@gmail.com
  • LINE ID : bangkokceramic
  • หรือ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าองค์กร โทร 02 619 6201 , 083 988 4786 , 083 988 4787

3. ทางเราจะประสานงานกับท่านเพื่อเปิด vendor ต่อไป

** ท่านสามารถแจ้งพนักงานของเราได้หากต้องการแคตตาล็อค **

 

ลูกค้ารับเหมาก่อสร้าง และ แผนกช่าง


1. ระบุรายละเอียดโครงการ สินค้า จำนวน ที่ท่านทราบ หรือ เตรียม BOQ ที่ท่านต้องการสอบถามราคา

2. ส่งรายละเอียดมาได้ที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

  • อีเมล bangkokceramic@gmail.com 
  • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้างานโครงการ โทร 02 619 6201 , 083 988 4786 , 083 988 4787

3. ทางเราจะประสานงานกับท่านเพื่อทำการเสนอราคาต่อไป

** ท่านสามารถแจ้งพนักงานของเราได้หากต้องการแคตตาล็อค หรือ สินค้าตัวอย่าง **